ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΤΣΙΩΝ

Λεπτομέρειες Έργου

Κατασκευή Ορόφου πάνω από υφιστάμενο

Τετραγωνικά  Μέτρα: 246 τ.μ.

Ημερομηνία Έναρξης : 3/2014

Ημερομηνία Παράδοσης : 3/2015