Ταχυτητα

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των κτιρίων μεταλλικού σκελετού από χάλυβα είναι η ευκολία και η ταχύτητα κατασκευής. Τα χαρακτηριστικά αυτά επιτυγχάνονται με τη χρήση ελαφρότερων αλλά και ανθεκτικότερων προκατασκευασμένων χαλύβδινων στοιχείων που είναι εύκολα στη μεταφορά και γρήγορα στη συναρμολόγηση.

Παράλληλα με την εμπειρία, τεχνογνωσία και απαραίτητο εξοπλισμό, το έργο ολοκληρώνεται και παραδίνεται στον πελάτη σε ένα χρονικό πλαίσιο 4ων με 6 μηνών

Παρά την γρήγορη περάτωση του έργου, η ασφάλεια εργοταξίου και εργαζομένων αποτελεί την πρώτιστη προτεραιότητα μας.