Ποιοτητα

Ποιότητα

Το σύστημα ποιότητας μας είναι βασισμένο στην εξασφάλιση σαφών οδηγιών από τους πελάτες μας αλλά και εξασφάλιση επαρκών πόρων οι οποίοι να είναι διαθέσιμοι για την αποπεράτωση της εργασίας μας. Η ομάδα που ορίζεται για την εκτέλεση του έργου, έχει την τεχνογνωσία, κατάρτιση και δεξιοτεχνία, ώστε να ανταποκριθεί με επιτυχία στις ανάγκες της κάθε εργασίας.

Η ποιότητα της κατασκευής εξασφαλίζεται με ένα συνδυασμό επιλογής των ποιοτικότερων υλικών της αγοράς, του άριστα καταρτισμένου με τεχνογνωσία εργατικού δυναμικού και τους συνεχείς και αυστηρού έλεγχου από τους μηχανικούς της εταιρείας μας.

Οι κατασκευές με μεταλλικό σκελετό από χάλυβα πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές κατασκευής γιατί είναι ασφαλέστερες, έχουν λιγότερες ανάγκες συντήρησης, και εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Παράλληλα ο χάλυβας παρουσιάζει σημαντική αντοχή στη φυσική φθορά και τις καιρικές συνθήκες. Είναι επίσης ιδανικός για χρήση σε σεισμογενείς περιοχές καθώς απορροφά τις σεισμικές δονήσεις χάρη της ελαφρότητας και ελαστικότητας του.